Generisk Cipro Ciprofloxacin 250/500mg

Cipro inneholder ciprofloksacin som hovedingrediens. Hovedbruken av denne medisinen er i behandling av bakterielle infeksjoner. Produsenten av Cipro, Bayer, leverer legemiddelet over hele verden. Medisinen hører til legemiddelklassen kinolon-antibiotika.

Brand(s): Cifran / Cipract
Manufacturer: Alembia / Ranbaxy

Hvordan virker medisinen?

Ciprofloksacin kommer i form av tabletter, suspensjon og infusjonsvæske. Denne medisinen brukes for å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier i kroppen. Den er også tilgjengelig i generisk form på legemiddelmarkedet.

Denne medisinen fungerer ved å drepe bakteriene ved å hemme virkningen av bakterieenzymet DNA-gyrase. DNA-gyrase-enzymet er viktig for bakteriene for å reparere og reprodusere DNA. Hvis dette enzymet er hemmet, kan ikke bakteriene reprodusere eller reparere dem og vil dø ut på grunn av Cipro.

Cipro er et bredspekter-antibiotika. Men, det finnes enkelte bakterier som er resistente mot Cipro. Medisinen kan fungere mot noen spesifikke typer av bakterier kalt gram-negative bakterier, som inkluderer salmonella, campylobacter, neisseria og pseudomonas. Medisinen kan behandle en lang rekke infeksjoner i magetarmkanalen og urinveier, samt lungeinfeksjoner

Bruk av Cipro

Det brukes for å behandle lungebetennelse, akutt bronkitt, bihulebetennelse, mellomørebetennelse, konjunktivitt, uninveisinfeksjoner, prostatitt, tyfoidfeber, PID, gonoré, blodforgiftning, miltbranninfeksjoner, infeksjoner i gallen og infeksjoner i ben og ledd.

Hos barn kan Cipro brukes til behandling av urinveisinfeksjoner og nyreinfeksjoner. Det kan behandle cystofibrose hos unge mellom 5 og 17 år.

Hvordan ta Cipro?

Dosen av denne medisinen og hvor lenge det er nødvendig å ta den kommer an på intensiteten og alvorlighetsgraden av infeksjonen. Cipro kan tas to ganger om dagen. Alltid mål opp dosen av Cipro-suspensjon før du tar medisinen. Medisinen kan tas med eller uten mat. Ikke innta melk, syrenøytraliserende eller medisiner mot halsbrann som inneholder høye doser av kalsium, jern og magnesium sammen med ciprofloksacin siden disse reduserer absorbsjonen av medisinen fra tarmen. Ikke slutt å ta medisinen med mindre legen din ber deg om å avslutte behandlingen.

Forhåndsregler ved bruk av Cipro

Denne medisinen kan redusere mentale og fysiske evner; derfor må man ikke kjøre eller bruke tunge maskiner etter å ha tatt denne medisinen. Medisinen kan føre til ørhet. Unngå alkohol når du inntar Cipro. Bruk av ciprofloksacin kan resultere i utvikling av soppinfeksjoner som munntrøske. Alltid kontakt legen din hvis du utvikler slike symptomer. Det er muligheter for utvikling av tarmbetennelse etter forlenget bruk av Cipro. Konsulter med legen din umiddelbart hvis du ser blod i avføringen. Unngå eksponering for sollys og bruk av solarium mens du tar denne medisinen siden hudreaksjoner kan oppstå.

Kontraindikasjoner

Cipro er kontraindikert hos pasienter med historie med tendineus utviklet etter tidligere bruk av antibiotika av typen kinolon. Det er også kontraindikert hos pasienter med allergier mot denne legemiddelklassen.

Graviditet og amming

Cipro anbefales ikke brukt under graviditet. Medisinen kan dessuten gå over i morsmelk, og det anbefales derfor ikke for mødre som ammer nyfødte babyer.

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger av Cipro inkluderer kvalme og diare. Uvanlige symptomer av Cipro inkluderer søvnforandringer, smaksforstyrrelser, leddsmerter, oppkast, soppinfeksjoner, hodepine, tap av appetitt, utslett og luft i magen. Sjeldne bivirkninger inkluderer hallusinasjoner, skjelving, angst, forvirring og svetting.

lever
støtte 24/7
Kommentarer / nye innlegg
April 10, 2015
Flott sted å kjøpe mine medisiner! Bestilte alt jeg trengte tre dager siden, og i dag er det kommet! Veldig enkelt og praktisk nettside.
April 23, 2015
Ble virkelig overrasket over hvor lang tid det tok levering, bare i to dager alt jeg bestilte var her. Kvaliteten på produktet er også stor. tusen takk!
May 8, 2015
Fantastisk sted å kjøpe alt jeg trenger. Alle mine problemer er borte, og jeg ikke engang tenke på dem!
Betalingsmetoder